Certyfikaty i badania

   Drzwi drewniane zewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-1:2006 spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa i przeznaczone są do stosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych, poza przegrodami dymowymi i drogami ewakuacyjnymi.

Certyfikat PN-EN 14351-1:2006

   Drzwi drewniane wewnętrzne systemu DPW-41 produkowane zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6912/2012 spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa i przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym jako element wykończenia ościeży.

Certyfikat ITB AT-15-6912/2012 Technologia