Kierunek otwierania drzwi

   Aby określić kierunek otwierania drzwi należy stanąć twarzą w stronę drzwi i otworzyć je ciągnąc na siebie. Jeśli zawiasy znajdują się po naszej lewej stronie mamy do czynienia z drzwiami lewymi, jeśli po prawej, to z drzwiami prawymi.

Drzwi lewe:
Drzwi lewe
Drzwi prawe:
Drzwi lewe Technologia