Trojvrstvové lepenie

   Jednotlivé prvky dvier sú vyrobené technikou mnohoklinového spájania (na dĺžku) a zároveň vrstvového lepenia (na hrúbku) – trojvrstvové so striedavým preložením jednotlivých vlákien. Povrch je upravený masívnou drevenou dýhou.

   Technika trojvrstvového lepenia umožňuje získanie konštrukčných prvkov s vlastnosťami, ktoré značne prevyšujú parametre vykonané tradičnou technikou. V porovnaniu s dvermi, ktoré sú prevedené z masívu sa naše produkty vyznačujú väčšou odolnosťou voči ohýbaniu, lepšou stabilnosťou a odolnosťou.

przekrój drzwi

   Špeciálne lepidlá, ktoré používame do spájania dreva spĺňajú požiadavky prísnych technologických noriem pre pevnosť spojív (trieda výdržnosti D-4).

Technológia